Uddannelseslæger

Lægehuset afd. Vest deltager i uddannelsen af unge læger.

Uddannelsen til læge er bygget op af først 6 år på universitet og efterfølgende 1 år med klinisk basisudannelse. Den kliniske basisuddannelse består af 6 måneder på sygehuset og 6 måneder hos en praktiserende læge. Du vil ofte kunne møde læger der er i klinisk basisuddannelse hos os. Efter endt basisuddannelse skal lægerne specialisere sig – dette tager ca. 5 år. Vi deltager ligeledes i uddannelsen af speciallæger og du vil også kunne møde introduktionslæger (På vej ind i vores speciale), samt læger i hoveduddanelse (Læge i speciallægeuddannelse).

Uddannelseslæger i huset i øjeblikket

Agitha Chandrasegaram (Klinisk Basisuddannelse)
Sissel Sørensen (Klinisk Basisuddannelse)
Lasse Espelid Kristensen (Sidste år af Speciallægeuddannelsen).