Vanedannende medicin

Patient-information om vanedannende medicin.
I Lægehuset Afd. Vest arbejder vi på at nedbringe forbruget af vanedannende medicin
(sovemedicin, beroligende medicin og stærk smertestillende medicin).
Hvorfor?
 For at begrænse et unødvendigt forbrug af vanedannende medicin
 For at leve op til Sundhedsstyrelsens cirkulære om ordination af sovemedicin og
beroligende medicin, hvoraf det bl.a. fremgår:
" Sovemedicin bør kun bruges i 1-2 uger og beroligende medicin kun i 4 uger. Herefter skal
behandlingen vurderes nærmere sammen med lægen."
"Som udgangspunkt er det ikke acceptabelt, at der føres motorkøretøj under behandling med
stærke smertestillende midler, benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler, idet der
uanset tilvænning, vil være en påvirkning af de kognitive funktioner, svarende til
promillekørsel"

Hvordan skal det foregå?
 Receptfornyelse på sovemedicin, beroligende medicin og smertestillende medicin kan kun ske ved,
at du møder personligt frem i konsultationen. Her skal du og lægen drøfte dit fremtidige behov.
 Husk at bestille tid til en konsultation, inden du løber tør for medicinen (aftales allerbedst fra gang
til gang)
 Receptfornyelse kan kun ske hos din faste læge og ikke hos andre læger. Bestil derfor tid i god tid.

Langtidsvirkninger af vanedannende og stærk smertestillende medicin er:
 Svimmelhed og døsighed, der kan medføre, at du falder
 Hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær, forvirring og falsk demens
 Abstinenser specielt i form af uro, angst og søvnløshed.

Er du omfattet?
Ja, hvis du får et af følgende præparater:

BENZODIAZEPINER

Alopam Imovane Rivotril
Alprazolam Imozop Stesolid
Alprox Klopoxid Stilnoct
Apozepam Lexotan Tafil
Bromam Lorazepam Triazolam
Diazepam Nitrazepam Valium
Frisium Oxabenz Zolpidem
Halcion Oxapax Zonoct
Hexalid Pronoctan Zopiclon(-e)
Imoclone Risolid Zopiclone

MORFIN

HURTIGTVIRKENDE DEPOT
Abstral Contalgin
Actiq Depolam
Effentora Doltard
Instanyl Durogesic
Kodein Fentanyl
Metadon Jurnista
Morfin Malfin
Oramorph Matrifen
Oxycodon Orionox
Oxycodon hydrochlorid kapsel Oxycodon hydrochlorid tablet
Oxynorm Oxycodon depot
Palladon Oxycontin
Pecfent Reltebon
Petidin
Vilan
Zalviso