Graviditet

Du får tilbudt forskellige undersøgelser når du er gravid – både hos din jordmoder samt hos din egen læge.

Når du bliver gravid, bør du kontakte din læge og aftale tid til den første graviditetskonsultation. Alle gravide får tilbudt en eller flere ultralydsundersøgelser. Den første bruges blandt andet til at fastslå, hvornår fødslen kan forventes, også kaldet terminsdatoen. Ønsker du ikke undersøgelse med ultralyd, beregnes din terminsdato ud fra den sidste menstruations første dag.

De forebyggende graviditetsundersøgelser er gratis og foregår hos din egen læge og hos jordemoderen på sygehuset eller i lokalområdet.

Formålet med konsultationerne er at rådgive dig og følge graviditetens udvikling, så du forbliver sund gennem hele graviditeten, og barnet får de bedste muligheder for at blive født sundt og levedygtigt.  Se endvidere på nedestående link, hvornår graviditetsundersøgelserne ligger:

https://www.sundhed.dk/content/cms/52/76352_skema-undersoegelser-i-graviditeten-sst.pdf