Smerte- og nervemedicin

Sundhedsstyrelsen og embedslægerne har i tiltagende grad fokus på ordination af vanedannede medicin og kontrollen af disse ordinationer. I Lægehuset afd. Vest Ikast Brande vil vi gerne forsøge at leve op til de gældende regler og give patienter og samfund den maksimale sikkerhed på dette område – her tænkes også på trafiksikkerheden ved anvendelse af disse midler.

Hvilke medikamenter er vanedannede?

  • Morfin og lignende præparater
  • Svagere morfinlignende præparater (fx kodein, tramadol, Dolol, Tadol)
  • Beroligende midler (stesolid-gruppen)
  • Sovemidler (alle typer)

Ved Ordination samt receptfornyelse af vanedannende medicin vil således fremover foregå som følger:

  • Receptfornyelse sker ved fremmøde i lægepraksis ved tidsbestilling ( gælder ved sovemedicin, beroligende medicin, stærkt smertestillende som Tramadol, Morfin, Kodein )
  • Ordination sker for ca. 1 måned ad gangen – sovemedicin bør dog højest bruges i 1-2 uger af gangen.
  • Ovenstående medicin kan således ikke bestilles via telefon eller elektronisk via vores hjemmeside, med mindre andet er aftalt med lægen
  • Alle patienter skal mindst have én konsultation hos deres læge årligt vedr. denne ordinationstype

Undtagelser
Patienter der pga. af sygdom ikke har mulighed for at komme i konsultationen eller lider af alvorlig sygdom der kræver meget medicin, laver en aftale med deres læge angående ordinationen.

Se desuden Sundhedsstyrelsens retningslinjer på nedenstående link omkring brugen af motorkøretøj sammen med vanedannende medicin:

Smertemedicin og nervemedicin