Læger

Maria Ruth Speciallæge i almen medicin Kompagnon i Lægehuset siden 2014

Maria Ruth
Speciallæge i almen medicin
Kompagnon i Lægehuset siden 2014

Katrine Bonde Jensen Speciallæge i almen medicin Vikar for Joachim Frølund

Katrine Bonde Jensen
Speciallæge i almen medicin Kompagnon i Lægehuset siden 2022

Rie Bennedsgaard Speciallæge i almen medicin Kompagnon i Lægehuset siden 2011

Rie Bennedsgaard
Speciallæge i almen medicin
Kompagnon i Lægehuset siden 2011

Henrik Holst Speciallæge i almen medicin Kompagnon i Lægehuset siden 2010

Henrik Holst
Speciallæge i almen medicin
Kompagnon i Lægehuset siden 2010

Joachim Frølund Speciallæge i almen medicin Kompagnon i Lægehuset siden 2010

Joachim Frølund
Speciallæge i almen medicin
Kompagnon i Lægehuset siden 2010